Οδηγός Χρήσης

Ο οδηγός χρήσης του συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης έχει σχεδιαστεί για φοιτητές και καθηγητές. Περιλαμβάνει εγχειρίδια χρήσης (κείμενο/pdf) και οπτικοακουστικό υλικό (flash/flv για προβολή και wmv/widescreen για κατέβασμα) στο οποίο γίνεται παρουσίαση της εργασιοροής για την εκτέλεση βασικών ενεργειών στην υπηρεσία ecourse (πλατφόρμα moodle). Η προβολή τους είναι δυνατή μέσα από τον πλοηγητή Ιστού που χρησιμοποιείται. Εναλλακτικά, όλα τα αρχεία του οδηγού χρήσης είναι διαθέσιμα σε ένα συμπιεσμένο (zip) αρχείο για τοπική χρήση στο υπολογιστή σας.

ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Νέο σύντομο εγχειρίδιο χρήσης της υπηρεσίας ecourse


για τον Καθηγητή

Τίτλος
1 Μεταφόρτωση αρχείων στο μάθημα
2 Ανάρτηση ανακοινώσεων
3 Εισαγωγή τίτλων και περιγραφών των διαλέξεων
4 Πρόσθεση επιπλέον εκπαιδευτικού στο μάθημα
5 Αφαίρεση παλαιού ή πλεονάζοντος εκπαιδευτικού από το μάθημα
6 Περιορισμός πρόσβασης με κλειδί εγγραφής
7 Υποβολή ερωτήματος στους φοιτητές
8 Αναθέσεις εργασιών στους φοιτητές
9 Φόρουμ ανταλλαγής απόψεων
10 Οnline εξέταση των φοιτητών
11 Διαγραφή παλαιών φοιτητών


για τον Φοιτητή

Τίτλος
1 Ακύρωση εγγραφής από μάθημα
2 Η αρχική μου σελίδα
3 Επεξεργασία προσωπικών στοιχείων
4 Υποβολή εργασίας


ΠΑΛΑΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Εγχειρίδιο χρήσης υπηρεσίας ecourse

για τον φοιτητή

Τίτλος (στοιχεία περιγραφής) Αρχεία
Επεξήγηση διεπαφής
(αρχική οθόνη συστήματος, μπάρα πλοήγησης, δομικά στοιχεία)
view
Δημιουργία λογαριασμού
(διαδικασία εγγραφής χρήστη, επισκέπτες)
view
Ο HTML κειμενογράφος view
Δομικά στοιχεία - Η οπτική του φοιτητή
(Άτομα, Αναζήτηση, Δραστηριότητες, Τα μαθήματά μου, Τελευταία νέα, Επικείμενα γεγονότα, Πρόσφατη δραστηριότητα)
view
Προσθήκη μαθηματικών εξισώσεων view
Οδηγός χρήσης για το φοιτητή
(Η οθόνη του συστήματος, Δομικά στοιχεία, Εγγραφή σε Πηγές πληροφοριών και Δραστηριότητες)
view
Το εγχειρίδιο του φοιτητή για τοπική χρήση (24 MB)
(Όλα τα αρχεία του οδηγού χρήσης συγκεντρωμένα για τοπική χρήση στο υπολογιστή σας)
download


Εγχειρίδιο χρήσης υπηρεσίας ecourse

για τον καθηγητή

Τίτλος (στοιχεία περιγραφής) Αρχεία
Επεξήγηση διεπαφής
(αρχική οθόνη συστήματος, μπάρα πλοήγησης, δομικά στοιχεία)
view
Δημιουργία λογαριασμού
(διαδικασία εγγραφής χρήστη, επισκέπτες)
view
Ο HTML κειμενογράφος view
Δημιουργία μαθήματος
(κουμπί "επεξεργασία", περιοχή περιεχομένων του μαθήματος)
view
Δομικά στοιχεία - Η οπτική του καθηγητή
(Άτομα, Αναζήτηση, Δραστηριότητες, Τα μαθήματά μου, Τελευταία νέα, Επικείμενα γεγονότα, Πρόσφατη δραστηριότητα)
view
Επεξεργασία μαθήματος
(προσθήκη Δραστηριοτήτων και Πηγών πληροφοριών)
view
Πηγές πληροφοριών
(Σύνθεση κειμένου, Σύνθεση ιστοσελίδας, Σύνδεση με ένα αρχείο ή ιστοσελίδα, Εμφάνιση ενός καταλόγου, Πρόσθεση μιάς ετικέτας)
view
Δραστηριότητες
(Επιλογή, Εργασία, Κουίζ, Λεξικό, Ομάδα Συζήτησης, Συζήτηση)
view
Το Δομικό στοιχείο Διαχείριση
(Ρυθμίσεις, Αντίγραφο ασφαλείας, ακύρωση της εγγραφής)
view
Προσθήκη μαθηματικών εξισώσεων
view
Οδηγός χρήσης για τον καθηγητή
(Η οθόνη του συστήματος, Δομικά στοιχεία, Προσθήκη Πηγών πληροφοριών και Δραστηριοτήτων)
view
Το εγχειρίδιο του καθηγητή για τοπική χρήση (66 MB)
(Όλα τα αρχεία του οδηγού χρήσης συγκεντρωμένα για τοπική χρήση στο υπολογιστή σας)
download


Για περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες μπορείτε να κατεβάσετε τις σημειώσεις τελευταίας έκδοσης του οδηγού χρήσης.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Greece License.