Εξόπλισμος

Για τη διεξαγωγή ενός μαθήματος εξ' αποστάσεως απαιτείται η χρήση εξειδικευμένων οπτικοακουστικών και υπολογιστικών συστημάτων. Για τις υπηρεσίες της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, χρησιμοποιείται είτε η αίθουσα τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (στατική μονάδα) είτε η φορητή μονάδα του ΚΕΔΔ.

Αιθουσα τηλεκπαίδευσης

Προδιαγραφές και συστάσεις / κανόνες λειτουργίας

Η αίθουσα τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της Μονής Δουρούτης, εντός του χώρου ευθύνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό για να μπορεί να συνδεθεί με άλλες αίθουσες συμβατού εξοπλισμού εντός ή εκτός του ιδρύματος.

Η χρήση της αίθουσας τηλεκπαίδευσης διέπεται από ορισμένες συστάσεις/κανόνες λειτουργίας προκειμένου να εξασφαλίζεται η σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία της. Στόχος είναι η σωστή οργάνωση λειτουργίας της χωρίς την εμφάνιση φαινόμενων που θα εμπόδιζαν την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η αίθουσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από αίτηση με την παρουσία του καθηγητή στην αίθουσα και την απομακρυσμένη συμμετοχή των φοιτητών. Μια ομάδα προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών μπορεί να δεσμεύσει την αίθουσα για συγκεκριμένη ώρα με σκοπό την πραγματοποίηση συναντήσεων με απομακρυσμένες ομάδες εργασίας άλλων Ελληνικών και ξένων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στα πλαίσια μελετών και έργων. Πιο αναλυτικά:

 • Δικαίωμα χρήσης της αίθουσας τηλεκπαίδευσης έχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ τακτικά και έκτακτα καθώς και φορείς του ιδρύματος που εξυπηρετούν την εκπαιδευτική διαδικασία ή λειτουργικές ανάγκες του ιδρύματος.
 • Όποιος επιθυμεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης πρέπει να ενημερώνει το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου του Πανεπιστημίου τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την ημερομηνία που επιθυμεί να τύχει των υπηρεσιών.
 • Όποίος κάνει χρήση της αίθουσας τηλεκπαίδευσης ή των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης γενικότερα είναι υπεύθυνος για την παράδοση του εξοπλισμού που χρησιμοποίησε στην κατάσταση που του παραδόθηκε.
 • Δε προτείνεται χρήση της αίθουσας άνω των 6 ατόμων.
 • Απαγορεύεται ρητά η κατανάλωση τροφίμων ή ποτών, το κάπνισμα, και η χρήση κινητών τηλεφώνων.
 • Επιτρέπεται η χρήση φορητών υπολογιστών.

Ο εξοπλισμός της είναι ο ακόλουθος:

 • Υπολογιστή στα 2.66GHz με 512MB μνήμη
 • Video/audio matrix switcher της εταιρίας Kramer Electronics VP-84
 • Σετ ελέγχου της τηλεδιάσκεψης της εταιρίας Videolabs (Camcommand, MicCommand)
 • Δύο ασύρματα μικρόφωνα της εταιρίας sennheiser
 • Τρία μικρόφωνα επιτραπέζια με διακόπτη αφής on/off
 • Συσκευή βίντεο VHS
 • Μίκτης 8 εισόδων, μικροφώνων αλλά και άλλων πηγών ήχου
 • Οθόνη monitor 42 ιντσών της εταιρίας NEC τεχνολογίας plasma
 • Ψηφιακός προβολέας διαφανειών της εταιρίας Lumens PS-500
 • Whiteboard στον οποίο έχει ενσωματωθεί μία υλοποίηση της εταιρίας E-beam για μεταφορά όσων γράφονται εκεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
 • 4 ηχεία μεσαίων συχνοτήτων
 • To πρόγραμμα της εταιρίας VCON, Meeting Point

static

Το στατικό αυτό σύστημα έχει τις εξής κύριες δυνατότητες:

 • Δυνατότητα χρήσης 3πλής ISDN για ταχύτητα 384kb/s
 • Αποθήκευση της τηλεδιάσκεψης σε αναλογική μορφή VHS
 • Χρήση whiteboard recording hardware (e-beam)
 • Χρήση digital presenter (Lumens)
 • Χρήση φορητών μικροφώνων (sennheiser)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να:


Φορητό σύστημα

Προδιαγραφές

Η φορητή μονάδα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποτελείται από τον ακόλουθο εξοπλισμό:

 • Βιντεοκάμερα SONY HDR-FX7 (3CMOS HDV 1080i Camcorder, 16:9)
 • Τρίποδας Velbon CX 686 ( με Vel-flo 9 PH-368)
 • Τρίποδας First Moonlight 6156
 • Κασέτες τύπου MiniDV διάρκειας 1 ώρας
 • Υπολογιστής HP DX6120 Pentium 4 3.2GHz HT
 • Κάρτα γραφικών ATI Radeon X850 GTO “all in VIVO” 1 VGA out, 1 DVI, 1 S-Video out, 1 Composite out, 1 S-Video in, 1 Composite in
 • Κάρτα σύλληψης Pinnacle DV/AV 1 S-Video in, 1 S-Video out, 1 Composite in, 1 Composite out
 • Firewire IEEE 1394 6pin female
 • Οθόνη TFT 1240x1024 max res.
 • Ασύρματο πληκτρολόγιο-ποντίκι με σύνδεση PS/2
 • Βιντεοκάμερα Sony PTZ με τηλεχειριστήριο και εξόδους s-video και composite
 • Μικρόφωνο 360ο
 • Το πρόγραμμα τηλεδιάσκεψης της εταιρίας VCON, HD4000 έκδοση 7.1 SP1.
 • Το πρόγραμμα Windows Media Encoder 9 που δίνει την δυνατότητα live μετάδοσης-σύλληψης
 • Το πρόγραμμα AMCAM που μας δίνει την δυνατότητα αποστολής της εικόνας σε ένα δεύτερο monitor, projector

mobile

Το κινητό αυτό σύστημα έχει τις εξής κύριες δυνατότητες:

 • Επικοινωνία με άλλα συστήματα που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο Η.323 ή και το Η.239
 • Δυνατότητα broadcast multicast
 • Παρακολούθηση του stream μέσω windows media player, VLC player, ...
 • Αποθήκευση της τηλεδιάσκεψης σε ψηφιακή μορφή