Οδηγός Χρήσης

Ο φοιτητής μπορεί μέσω της αρχικής του σελίδας να έχει εποπτεία (συνοπτική λίστα αλλαγών) για όλα τα μαθήματα που είναι εγγεγραμμένος.

Τα παρακάτω βήματα εφαρμόζονται όταν ο φοιτητής έχει συνδεθεί στην πλατφόρμα.

Βήμα 1Βήμα 2