Οδηγός Χρήσης

Μπορείτε να ενημερώνετε τους συμμετέχοντες μέσω των ανακοινώσεων που βρίσκονται στη σελίδα του κάθε μαθήματος. Όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές (προϋποθέτει ενεργοποιημένη την αυτό-εγγραφή) στο μάθημα ενημερώνονται αυτόματα με την αποστολή αντίγραφου της κάθε ανακοίνωσης στο email τους.
Τα παρακάτω βήματα εφαρμόζονται όταν ο εκπαιδευτικός βρίσκεται στην σελίδα του μαθήματος στο οποίο έχει δικαιώματα διαχείρισης.

Βήμα 1ή

Βήμα 2Βήμα 3Βήμα 4