Οδηγός Χρήσης

Παρακάτω παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να γίνει η ακύρωση εγγραφής απο ένα μάθημα.

Τα παρακάτω βήματα εφαρμόζονται όταν ο φοιτητής βρίσκεται στην σελίδα του μαθήματος.

Βήμα 1Βήμα 2Βήμα 3