Οδηγός Χρήσης

Ο διδάσκοντας έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει ένα φόρουμ συζητήσεων. Στις συζητήσεις αυτές λαμβάνουν μέρος όλοι οι συμμετέχοντες (φοιτητές/διδάσκοντας-ες) και ανταλλάσσουν απόψεις για ζητήματα που σχετίζονται με το μάθημα.

Τα παρακάτω βήματα εφαρμόζονται όταν ο εκπαιδευτικός βρίσκεται στην σελίδα του μαθήματος στο οποίο έχει δικαιώματα διαχείρισης.

Βήμα 1Βήμα 2Βήμα 3Βήμα 4Βήμα 5