Οδηγός Χρήσης

Ο διδάσκοντας έχει την δυνατότητα να αναθέσει εργασίες στου φοιτητές του και κατόπιν να βαθμολογήσει το υποβληθέν υλικό (αρχεία ή online κείμενα).

Τα παρακάτω βήματα εφαρμόζονται όταν ο εκπαιδευτικός βρίσκεται στην σελίδα του μαθήματος στο οποίο έχει δικαιώματα διαχείρισης.

Βήμα 1Βήμα 2Βήμα 3Βήμα 4Βήμα 5Βήμα 6