Αρχική Σελίδα

ΕΡΓΟ:
Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες για την Εκπαίδευση και την Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

 

xorhgoi

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.