Οδηγός Χρήσης

Ο διδάσκοντας έχει την δυνατότητα να ρωτήσει του φοιτητές του, προσφέροντάς τους συγκεκριμένες επιλογές, όπως πχ. επιλογή ομάδας (Α ή Β) ή εργαστηρίου αλλά και με τη μορφή δημοσκόπησης για κάποιο ζήτημα που αφορά το μάθημα όπως πχ. η χρονική μετακίνηση μιας διάλεξης (Ναι ή Όχι).

Τα παρακάτω βήματα εφαρμόζονται όταν ο εκπαιδευτικός βρίσκεται στην σελίδα του μαθήματος στο οποίο έχει δικαιώματα διαχείρισης.

Βήμα 1Βήμα 2Βήμα 3Βήμα 4Βήμα 5Βήμα 6