Οδηγός Χρήσης

Ο φοιτητής μπορεί επεξεργαστεί και να ενημερώσει τα προσωπικά του στοιχεία.

Τα παρακάτω βήματα εφαρμόζονται όταν ο φοιτητής έχει συνδεθεί στην πλατφόρμα.

Βήμα 1Βήμα 2Βήμα 3Βήμα 4