Οδηγός Χρήσης

Ο διδάσκοντας έχει την δυνατότητα να αξιολογήσει τις γνώσεις των φοιτητών του μέσω μιας online εξέτασης (π.χ. στο εργαστήριο Η/Υ).

Η ποικιλία των τύπων των ερωτήσεων (πολλαπλής επιλογής, ανάπτυξης, σωστό/λάθος, αντιστοίχισης, ενσωματωμένες απαντήσεις, κ.α.) είναι αρκετά μεγάλη ώστε η κατασκευή ενός κουίζ να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κάθε διδάσκοντα.

Τα παρακάτω βήματα εφαρμόζονται όταν ο εκπαιδευτικός βρίσκεται στην σελίδα του μαθήματος στο οποίο έχει δικαιώματα διαχείρισης.

Βήμα 1Βήμα 2Βήμα 3Βήμα 4Βήμα 5Βήμα 6Βήμα 7Βήμα 8Βήμα 9Βήμα 10Βήμα 11Βήμα 12Βήμα 13