Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Με τον όρο σύγχρονη τηλεκπαίδευση εννοούμε ότι δεν απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή των καθηγητών και των φοιτητών στον ίδιο χώρο. Κάθε ένας από τους συμμετέχοντες μπορούν να δουλέψουν στο δικό τους χωρικό, αλλά όχι χρονικό πλαίσιο.

Για τις υπηρεσίες της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, χρησιμοποιείται είτε η αίθουσα τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (στατική μονάδα) είτε η φορητή μονάδα του ΚΕΔΔ. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού, καθώς και επιπλέον πληροφορίες για τη καλύτερη λειτουργία του. Τέλος, παρέχεται δυνατότητα online κράτησης του εξοπλισμού.