Αρχική Σελίδα

Το έργο περιλαμβάνει την μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών τηλεματικής για την εκπαίδευση και την έρευνα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΠΙ). Στο πλαίσιο αυτό το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων (ΚΕΔΔ) του Ιδρύματος πραγματοποιεί την επίβλεψη και μέρος της υλοποίησης υπηρεσιών τηλεματικής.

Αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει:

  • σύνταξη του κανονισμού λειτουργίας της αίθουσας τηλεκπαίδευσης του Παν. Ιωαννίνων και γενικότερα χρήσης των υπηρεσιών τηλεματικής,
  • εκπαίδευση των χρηστών του συστήματος τηλεκπαίδευσης του Παν. Ιωαννίνων,
  • επιμόρφωση μελών ΔΕΠ του Παν. Ιωαννίνων σχετικά με την χρήση των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης (σύγχρονη και ασύγχρονη),
  • απόκτηση τεχνογνωσίας και δημιουργία ομάδας στήριξης των χρηστών του συστήματος σε επίπεδο προετοιμασίας και ένταξης του εκπαιδευτικού υλικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, καθώς και στην σύγχρονη ή/και ασύγχρονη αναμετάδοση του,
  • εγκατάσταση της πλατφόρμας Moodle. Το Moodle (Modular Object Oriented Developmental Learning Environment) είναι ένα ανοιχτό σύστημα (open source) διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (Course Management System). Μέχρι στιγμής έχει περισσότερους από 400.000 εγγεγραμένους χρήστες και διατίθεται μεταφρασμένο σε περισσότερες από 75 γλώσσες,
  • παραγωγή οπτικοακουστικού ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού,
  • εκτέλεση δράσεων δημοσιοποίησης και ενημέρωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας για τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης ως προς την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
  • πρόσβαση μέσω World Wide Web και πιο συγκεκριμένα ενσωμάτωση της υπηρεσίας στην πύλη http://noc.uoi.gr.

Το έργο σκοπεύει στην ανάπτυξη και υποστήριξη προηγμένων υπηρεσιών τηλεματικής στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

campus

Το έργο ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους και στις δράσεις που έχουν καθοριστεί από την Κοινωνία της Πληροφορίας, ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση», Κατηγορία πράξεων 1: «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και Λογισμικό», Υποκατηγορία πράξεων 3: «Ανάπτυξη περιεχομένου και προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών στην εκπαιδευτική διαδικασία» καθώς και στη στρατητική της ΕΕ για την εξ'αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning) βελτιώνοντας την ποιότητα της εκπαίδευσης με τη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Στους ωφελούμενους περιλαμβάνονται Φοιτητές, Καθηγητές, Ερευνητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος και γενικότερα Πολίτες της Περιφέρεια Ηπείρου.

class

Τα κυριότερα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου, είναι:

  • Αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Η διευκόλυνση της πρόσβασης των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας σε εκπαιδευτικό υλικό και σε ενημερωτικούς πόρους.

Στα παράλληλα-παρελκόμενα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνεται: