::
Πληροφορικής  
::
Φυσικού  
::
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης  
::
Επιστήμης των Υλικών  
::

Κέντρου Υπολογιστών

 
     
:: Γενικά για το έργο  
:: Σκοπιμότητα  
:: Αναμενόμενα αποτελέσματα
:: Ωφελούμενοι
NOC-UOI

Γενικά
Από τις αρχές του 2004 λειτουργούν στο Π.Ι., στα πλαίσια του έργου Προμήθεια και αναβάθμιση εξοπλισμού εργαστηρίων, πέντε (5) εργαστήρια προσωπικών υπολογιστών. Τα εν λόγω εργαστήρια θα χρησιμοποιούνται από όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Οι νέες υπηρεσίες που παρέχονται στην εκπαιδευτική κοινότητα αφορούν στην ποιοτική αναβάθμιση του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στα εργαστήρια τα οποία αφορούν σε συγκεκριμένα μαθήματα, αλλά και σε ελεύθερη πρακτική εξάσκηση, εκπόνηση διπλωματικών, πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών. Με αυτόν τον τρόπο αναβαθμίζεται και το έργο των εκπαιδευτικών, διδάσκοντας με άμεσο, εποπτικό και αλληλεπιδραστικό τρόπο τα μαθήματά τους.

   

- Εξοπλισμός
- Κανονισμός Χρήσης
- Χώρος
- Ανακοινώσεις

Εργαστήριο Φυσικού
Εργαστήριο Φυσικού

- Εξοπλισμός
- Κανονισμός Χρήσης
- Χώρος
- Ανακοινώσεις
Εργαστήριο Παιδαγωγικού
 
Εργαστήριο Παιδαγωγικού

 

 

© 2004 :: University of Ioannina ::

 

 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων Κοινωνία της Πληροφορίας