::
Πληροφορικής  
::
Φυσικού  
::
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης  
::
Επιστήμης των Υλικών  
::

Κέντρου Υπολογιστών

 
     
:: Γενικά για το έργο  
:: Σκοπός  
:: Αναμενόμενα αποτελέσματα
:: Ωφελούμενοι

Κοινωνία της ΠληροφορίαςNOC-UOI

Επικοινωνία

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Ιωάννης Βρέλλης

Τμήμα Φυσικής
Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Σεβαστή Γαλάνη

Τμήμα Πληροφορικής
Υπεύθυνος Εργαστηρίου:Σπύρος Μελισσόβας

 

 

© 2004 :: University of Ioannina ::

 

 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων Κοινωνία της Πληροφορίας