::
Πληροφορικής  
::
Φυσικού  
::
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης  
::
Επιστήμης των Υλικών  
::

Κέντρου Υπολογιστών

 
     
:: Γενικά για το έργο  
:: Σκοπός  
:: Αναμενόμενα αποτελέσματα
:: Ωφελούμενοι

Κοινωνία της Πληροφορίας



NOC-UOI

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Οι παρεμβάσεις του προτεινόμενου προς ένταξη έργου έχουν ως στόχο να αναπτύξουν ή να συμπληρώσουν την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή των εξής Ακαδημαϊκών Τμημάτων και Εκπαιδευτικών δομών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

  • Τμήμα Επιστήμης Υλικών
  • Τμήμα Πληροφορικής
  • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
  • Τμήμα Φυσικής
  • Κέντρο Υπολογιστών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Οι παρεμβάσεις του προτεινόμενου έργου θα επιτρέψουν στα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

  • να οργανώσουν αποτελεσματικά την παρεχόμενη εκπαίδευση
  • να αναπτύξουν εργαστηριακή υποδομή για μαθήματα πληροφορικής


 

 

© 2004 :: University of Ioannina ::

 

 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων Κοινωνία της Πληροφορίας