::
Πληροφορικής  
::
Φυσικού  
::
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης  
::
Επιστήμης των Υλικών  
::

Κέντρου Υπολογιστών

 
     
:: Γενικά για το έργο  
:: Σκοπός  
:: Αναμενόμενα αποτελέσματα
:: Ωφελούμενοι

Κοινωνία της ΠληροφορίαςNOC-UOI

Ωφελούμενοι

Οι ωφελούμενοι από τις παρεμβάσεις του προτεινόμενου έργου είναι:

  • Οι προπτυχιακοί φοιτητές
  • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές
  • Τα μέλη ΔΕΠ
  • Το τεχνικό προσωπικό υποστήριξης των εργαστηρίων
  • Το διοικητικό και λοιπό προσωπικό του Πανεπιστημίου

 

 

© 2004 :: University of Ioannina ::

 

 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων Κοινωνία της Πληροφορίας