::
Πληροφορικής  
::
Φυσικού  
::
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης  
::
Επιστήμης των Υλικών  
::

Κέντρου Υπολογιστών

 
     
:: Γενικά για το έργο  
:: Σκοπός  
:: Αναμενόμενα αποτελέσματα
:: Ωφελούμενοι

Κοινωνία της ΠληροφορίαςNOC-UOI

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Ιωάννης Βρέλλης

Εξοπλισμός
Προμήθεια Υλικού (PC' s - Τερματικά) 24
Προμήθεια Υλικού (Servers - Mainframe) 1
Εκτυπωτές 1
UPS 1

Χώρος

     
 

 

 

© 2004 :: University of Ioannina ::

 

 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων Κοινωνία της Πληροφορίας