Αιθουσα τηλεκπαίδευσης

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην εγκατάσταση αίθουσας τηλεκπαίδευσης Η αίθουσα αυτή θα χρησιμοποιείται από όλα τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για διδακτικό έργο. Το έργο ουσιαστικά προσφέρει μια νέα υπηρεσία στο Πανεπιστήμιο, βελτιώνοντας το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο με τη συνδρομή της αίθουσας τηλεκπαίδευσης. Μέσω του έργου προσφέρονται μαθήματα σε όλους τους φοιτητές, σε φοιτητές άλλων Πανεπιστημίων, μαθήματα επιμόρφωσης και σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς, καθώς και τηλεδιασκέψεις μεταξύ μελών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και άλλων Πανεπιστημίων, ερευνητικών Ιδρυμάτων και φορέων.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων

 
© Copyright 2004 Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων