Αναμενόμενα αποτελέσματα

Στα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου συγκαταλέγονται:

•  Τηλεμαθήματα από διδάσκοντες του Πανεπιστημίου προς τους φοιτητές και εκπαιδευόμενους του Πανεπιστημίου

•  Τηλεμαθήματα από διδάσκοντες του Πανεπιστημίου προς φοιτητές και εκπαιδευόμενους άλλων Πανεπιστημίων και φορέων

•  Τηλεμαθήματα από διδάσκοντες άλλων Πανεπιστημίων και φορέων προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

•  Τηλεδιασκέψεις μεταξύ προσωπικού του Πανεπιστημίου και άλλων Πανεπιστημίων και φορέων

•  Παροχή εκπαιδευτικού λογισμικού και υλικού από απόσταση.

 

 

 

 
© Copyright 2004 Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων