Ωφελούμενοι

Οι άμεσα ωφελούμενοι από το έργο είναι οι φοιτητές και διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αλλά και άλλων Πανεπιστημίων.

Ως έμμεσα ωφελούμενοι θεωρούνται οι κάθε είδους συνεργάτες του Πανεπιστημίου που συμμετέχουν από απόσταση στο εκπαιδευτικό, επιμορφωτικό, ερευνητικό και αναπτυξιακό έργο στο οποίο συμμετέχει το Πανεπιστήμιο εντός και εκτός Ελλάδας.

 

 

 

 
© Copyright 2004 Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων