Εξοπλισμός

  • Κονσόλα τηλεδιάσκεψης (Η.323 standard,κάμερα, μικρόφωνο,
    ISDN+MCU+ IP support + SNMP management)
  • Συσκευή ανίχνευσης πίνακα (ηλεκτρονικός πίνακας- scanner minio)
  • Video Projector, μέσω του οποίου θα γίνονται παρουσιάσεις πίνακα minio
  • Document camera
  • Κάμερα οροφής περιστροφική + μικρόφωνο

Το έργο ουσιαστικά προσφέρει μια νέα υπηρεσία στο Πανεπιστήμιο, βελτιώνοντας το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο με τη συνδρομή της αίθουσας τηλεκπαίδευσης.

Η παραπάνω υποδομή υποστηρίζει διαδικασίες εκπαίδευσης από απόσταση, με σύγχρονη και ασύγχρονη μορφή. Άμεσα ωφελούμενοι είναι όλοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα συμμετοχής σε αλληλεπιδραστικά μαθήματα μέσω διαδικτύου.

Επίσης θα υπάρξει δυνατότητα ψηφιακά μαγνητοφωνημένων μαθημάτων και η ανάκτηση πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού, τα οποία θα διατίθενται μέσω διαδικτύου. Σ' αυτή την περίπτωση ο φοιτητής αλληλεπιδρά κι επικοινωνεί με τον διδάσκοντα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

 

 

 
© Copyright 2004 Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων