KE.Δ.Δ -Π.Ι.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αρχική » Υπηρεσίες Δικτύου Δεδομένων » Υπηρεσία Webmail » Πλεονεκτήματα
Αναζήτηση I Ανακοινώσεις I Επικοινωνία I Site Map

Υπηρεσίες Δικτύου Δεδομένων - Υπηρεσία WEBMAIL

Πλεονεκτήματα

 • Πρόσβαση ανεξάρτητα από υπολογιστή
  Σημαντικό πλεονέκτημα είναι η ύπαρξη ενός περιβάλλοντος εργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο οποίο ο τελικός χρήστης έχει πρόσβαση από οποιοδήποτε σημείο, χωρίς να απαιτείται η παρουσία σε κάποιο συγκεκριμένο υπολογιστή, στον οποίο να έχει γίνει η απαραίτητη παραμετροποίηση για λήψη και αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διαδικασία που ακολουθείται για την λήψη και αποστολή μηνυμάτων είναι απλή, χωρίς την απαίτηση για κάποια ιδιαίτερη ρύθμιση του λογισμικού.
 • Πρόσβαση χωρίς τη χρήση ειδικού λογισμικού
  Το λογισμικό που απαιτείται να είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή μέσω του οποίου θα γίνει η σύνδεση με το σύστημα είναι ιδιαίτερα χαμηλών απαιτήσεων, και το σύνολο των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών που σήμερα 'κυκλοφορούν' στην Ελληνική αγορά είτε ως καινούργια είτε ως χρησιμοποιημένα, καλύπτουν στο έπακρο τις απαιτήσεις του συστήματος. Κατά κανόνα δε χρειάζεται παρά μόνο μία σύνδεση με το διαδίκτυο και η ύπαρξη ενός browser που υποστηρίζει γραφικό περιβάλλον λειτουργίας και ασφαλείς συνδέσεις.
 • Πρόσβαση ανεξάρτητα από υπολογιστική πλατφόρμα
  Η πρόσβαση στο σύστημα του WebMail έχει το σημαντικότατο για την ακαδημαϊκή κοινότητα χαρακτηριστικό της ανεξαρτησίας από υπολογιστική πλατφόρμα του συνδεόμενου χρήστη. Το σύνολο των γνωστών και χρησιμοποιούμενων στο Πανεπιστήμιο λειτουργικών συστημάτων (Windows, Linux, Unix, MacOS) υποστηρίζονται ενγενώς από το σύστημα, με αποτέλεσμα, τόσο το περιβάλλον εργασίας όσο και οι προσφερόμενες λειτουργίες να μη διαφοροποιούνται από τη μία στην άλλη πλατφόρμα και να είναι απλό για τους χρήστες να χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 • Δυνατότητα αποστολής συνημμένων αρχείων
  Σημαντικότατη λειτουργία που πολλές από τις προσφερόμενες εμπορικές και μη υλοποιήσεις δεν προσφέρουν, είναι η δυνατότητα αποστολής αρχείων οποιασδήποτε μορφής ως συνημμένα μαζί με ένα μήνυμα ηλεκτρικού ταχυδρομείου. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται σημαντικά η ανταλλαγή εγγράφων και στοιχείων μεταξύ των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.
 • Δυνατότητα δημιουργίας φακέλων και υποφακέλων
  Σημαντικό στοιχείο για την τήρηση σωστής αρχειοθέτησης και ταξινόμησης των στοιχείων ενός λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι η δυνατότητα δημιουργίας φακέλων και υποφακέλων. Η δενδρική δομή που προκύπτει από την υιοθέτηση μιας τέτοιας τακτικής είναι αποτελεί σοβαρό βοηθητικό στοιχείο για την βέλτιστη διαχείριση ενός λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Δυνατότητα φιλτραρίσματος μηνυμάτων
  Ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα πλειάδας χρηστών είναι η αποστολή προς αυτούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με διαφημιστικό υλικό και γενικότερα με περιεχόμενο το οποίο ποτέ δεν έχουν αιτηθεί να λαμβάνουν. Το σύστημα "WebMail" αναλαμβάνει να περιορίσει στο ελάχιστο δυνατό αυτή την ανεπιθύμητη αλληλογραφία μέσα από μια σειρά φίλτρων που επιτρέπουν την διαγραφή μηνυμάτων τα οποία ο ίδιος δεν επιθυμεί να λαμβάνει.
 • Περιβάλλον εργασίας συμβατό με τις διεθνείς τάσεις
  Το περιβάλλον εργασίας του συστήματος είναι ιδιαίτερα προσεγμένο από σχεδιαστικής και χρηστικής άποψης και ακολουθεί τα διεθνή στάνταρτ που αυτή τη στιγμή υποστηρίζονται από αντίστοιχα εμπορικά και μη πακέτα. Αποτέλεσμα αυτού είναι το interface του συστήματος όχι απλά να μην ξενίζει, αλλά αντίθετα να καθίσταται εκμεταλλεύσιμο από τους χρήστες σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
 • Χρήση ασφαλούς σύνδεσης των χρηστών
  Το περιβάλλον εργασίας του συστήματος υλοποιείται μέσω ασφαλούς σύνδεσης με το διακομιστή αλληλογραφίας και κρυπτογράφησης 128bit. Το είδος αυτό σύνδεσης είναι ότι ασφαλέστερο υπάρχει διαθέσιμο τεχνολογικά αυτή τη στιγμή και είναι πρακτικά αδύνατο να υπάρξει κάποιου είδους υποκλοπή στοιχείων ή παραβίαση των προσωπικών πληροφοριών.
 • Περιορισμός της δράσης των ιών
  Οι περισσότεροι από τους ιούς οι οποίοι διαδίδονται δια μέσου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιούν σαν πύλη εισόδου στο σύστημα του παραλήπτη κάποιες από τις αδυναμίες των κλασικών προγραμμάτων ανάγνωσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. Outlook Express). Με τη χρήση του WebMail η δράση αυτής της κατηγορίας των ιών μειώνεται στο ελάχιστο.

 

Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τηλ. 26510-07777 E-mail: helpdesk