KE.Δ.Δ -Π.Ι.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αρχική » Υπηρεσίες Δικτύου Δεδομένων » Βήμα Δημόσιας Συζήτησης
Αναζήτηση I Ανακοινώσεις I Επικοινωνία I Site Map

Υπηρεσίες Δικτύου Δεδομένων - Βήμα Δημόσιας Συζήτησης Webforum


To webforum.uoi.gr είναι η λίστα δημόσιας συζήτησης του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για θέματα σχετικά με δίκτυα, δικτυακές υπηρεσίες, καθώς και ασφάλεια και διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων.

Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων εγκαινιάζει το πρώτο φόρουμ δημόσιας συζήτησης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχοντας την πεποίθηση ότι αυτό θα συμβάλει εποικοδομητικά αφενός στην καλύτερη λειτουργία των παρεχομένων υπηρεσιών και αφετέρου στην καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση των χρηστών. Με χαρά θα ακούσουμε τα προβλήματα των χρηστών καθώς και τις παρατηρήσεις, τις υποδείξεις και τις ιδέες των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας για την περαιτέρω βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών καθώς και τις ιδέες για την ανάπτυξη νέων δράσεων.

Το Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων ως διαχειριστής του webforum.uoi.gr θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την διασφάλιση του περιεχομένου του φόρουμ και την διατήρηση της συζήτησης σε υψηλό και επιστημονικό επίπεδο. Στην προσπάθεια αυτή το ΚΕΔΔ είναι υποχρεωμένο να επιβάλει μια σειρά από κανόνες οι οποίοι είναι:

  • Η πρόσβαση στο webforum.uoi.gr είναι δυνατή μόνο σε υπολογιστές στην περιοχή uoi.gr
  • Η πρόσβαση στο φόρουμ είναι ανοικτή σε όλους η συμμετοχή όμως σε μια συζήτηση απαιτεί εγγραφή
  • Η εγγραφή πραγματοποιείται online και προαπαιτεί μόνο ένα όνομα επικοινωνίας και την διεύθυνση e-mail του μέλους. Το όνομα αποτελείται από λατινικούς χαρακτήρες και θα πρέπει να παραπέμπει ευκρινώς στο όνομα του μέλους (επώνυμο ή το επώνυμο με ένα αρχικό ή και αριθμό). Η διεύθυνση e-mail πρέπει επίσης να βρίσκεται εντός της περιοχής uoi.gr .
  • Οι εγγραφή ενεργοποιείται από τον διαχειριστή, το συντομότερο δυνατόν μετά την oι εφόσον ικανοποιούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις
  • Οι θεματικές ενότητες καθορίζονται από τον διαχειριστή, τα μέλη όμως μπορούν να προτείνουν νέες θεματικές ενότητες στην λίστα «Γενικά Θέματα».


Τα μέλη του φόρουμ συμφωνούν να μην δημοσιεύσουν μηνύματα με περιεχόμενο που αντίκειται στον εσωτερικό κανονισμό του Πανεπιστημίου ή στους νόμους του κράτους καθώς και το σεβασμό του κώδικα δεοντολογίας του Διαδικτύου (net-ethiquette). Συμφωνούν επίσης με την καταγραφή της διεύθυνσης IP του εκάστοτε μηνύματος με σκοπό την διασφάλιση του περιεχομένου. Ως μέλος, συμφωνείτε ότι ο webmaster, ο διαχειριστής ή ο συντονιστής έχουν το δικαίωμα να διαγράψουν, να επεξεργαστούν ή να μετακινήσουν οποιαδήποτε μύνημα ή Θεματική Ενότητα το περιεχόμενο της οποίας δεν είναι σύμφωνο τους όρους χρήσης. Αποδέχεσθε επίσης να αποθηκευτούν οι πληροφορίες, τις οποίες θα εισαγάγετε, σε βάση δεδομένων. Οι πληροφορίες αυτές δεν πρόκειται να γνωστοποιηθούν σε τρίτο πρόσωπο ή φορέα χωρίς την άδειά σας, όμως ο webmaster, ο διαχειριστής ή ο συντονιστής δεν φέρει την ευθύνη απώλειάς τους από κακόβουλους χρήστες σε περίπτωση εισβολής τους στον διακομιστή.

Οι διαχειριστές και οι συντονιστές θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να διατηρήσουν το περιεχόμενο της συζήτησης σε υψηλό επίπεδο επεμβαίνοντας και πιθανώς διαγράφοντας μηνύματα με απρεπές ή προσβλητικό περιεχόμενο. Καθώς όμως ο έλεγχος όλων των μηνυμάτων είναι τεχνικά αδύνατος, γι' αυτό αποδέχεστε πως ό,τι αναρτάται εκφράζει μόνο τον αποστολέα του μηνύματος και δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση άποψη των διαχειριστών, των συντονιστών και του webmaster (εκτός από τα μηνύματα τα οποία αναρτήθηκαν από αυτούς) οι οποίοι δεν φέρουν καμία ευθύνη γι' αυτά.

Αυτό το σύστημα της δημόσιας συζήτησης βασίζεται σε cookies τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Τα cookies αυτά δεν περιέχουν καμία απολύτως πληροφορία από τα στοιχεία που θα εισαγάγετε παρακάτω, εξυπηρετούν μόνο στο να βελτιωθεί η περιήγησή σας φορουμ. Η διεύθυνση e-mail σας χρησιμοποιείται μόνο για την επιβεβαίωση των στοιχείων εγγραφής σας και του κωδικού σας, καθώς και για την αποστολή νέου κωδικού σε περίπτωση που λησμονήσετε το τρέχοντα ενεργό κωδικό σας.

Ο διαχειριστής της λίστας δημόσιας συζήτησης και με σκοπό την διαφύλαξη του επιπέδου της συζήτησης και του κύρους της υπηρεσίας διατηρεί το δικαίωμα άμεσης διαγραφής μηνυμάτων καθώς και το δικαίωμα προσωρινής ή μόνιμης διαγραφής μέλους, καθώς και το δικαίωμα άρνησης εγγραφής.

Με την εγγραφή σας δεσμεύεστε με τους παραπάνω όρους.


 

 

Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τηλ. 26510-07777 E-mail: helpdesk