Οδηγός προώθησης των emails

Τα βήματα για την προώθηση των emails από το @uoi.gr σε άλλον πάροχο


Τα παρακάτω βήματα εφαρμόζονται όταν ο χρήστης βρίσκεται στο περιβάλλον του Webmail G-Suite

Βήμα 1Βήμα 2Βήμα 3Βήμα 4Βήμα 5Βήμα 6Βήμα 7Βήμα 8Θα πρέπει να αντιγράψετε και να επικολλήσετε στην παρακάτω φόρμα τον κωδικό στο email που έχετε λάβει στον πάροχο σας (εκτός @uoi.gr)

Βήμα 9